Contactgegevens
De vertaler: zijn taak, werkwijze en vertalingsmethode


Onze vertalers zijn hoogopgeleide taaldeskundigen, de meeste van hen moedertaalsprekers. Hun werk vereist een hoge specialisatiegraad aangezien ze niet alleen teksten van heel verschillende aard vertalen maar deze ook aanpassen aan de doeltaal.

De vertaling van een tekst over voeding vereist heel wat concrete en specifieke kennis over zowel de vervaardiging, de bewaring en de opslag van het product als over de eindverbruiker.

De vertaling van heel gespecialiseerde teksten zoals wetenschappelijke, chemische of biologische vereist niet alleen heel verschillende linguÔstische parameters maar ook een gevorderde kennis over de te vertalen materie in beide talen.

Met deze twee voorbeelden die we naar alle industriŽle, wettelijke, wetenschappelijke, Ö onderwerpen kunnen extrapoleren, tonen we de moeilijkheden aan die de vertaling van eender welke tekst met zich meebrengt. Geen enkel computerprogramma kan de vertaalklus in onze plaats klaren. Geen enkele computer kan op tegen het menselijk brein.

Sti Vertalers en Tolken heeft jarenlang het hoofd geboden aan de verschillende problemen die voortvloeien uit de lange lijst van vereisten en is daarom op zoek gegaan naar moedertaalsprekers die naast een taalopleiding ook een andere universitaire opleiding, zoals Biologie, Geneeskunde en Technologie, genoten hebben. De vertaling van teksten uit deze drie vakgebieden vereist misschien wel het meest technische jargon.

Sti Vertalers en Tolken werkt sinds 10 jaar samen met grote bedrijven uit de industriŽle, chemische en wetenschappelijke sector. En we mogen trots zijn op het zorgvuldige en precieze vertaalwerk dat we afleveren. Een bedrijf dat een slecht vertaald product verkoopt, riskeert immers niet alleen haar werk maar ook haar reputatie. Hoe vaak lezen we geen slecht vertaalde gebruiksaanwijzingen die de eindgebruiker niet verder helpen?

Wij garanderen dat de vertaling van uw tekst, onafhankelijk het onderwerp, vertaald wordt door taaldeskundigen die eveneens in het bezit zijn van een wetenschappelijk universitair diploma.
Resultaat: een perfecte vertaling tegen de laagste prijs.


Traductores Sti
+34622055450
+34697660455
E-Mail: arminstraub@stitraductores-interpretes.com